De Phoenix wedstrijd DK 2019/2020

Uitnodiging DK District 4 2019/2020, Herrezen uit de as.

Beste sportschutters,

Van harte welkom bij de districtskampioenschappen Brabant/Zeeland tijdens het schietseizoen 2019-2020. Dit jaar mogen wij de districtskampioenschappen organiseren als overgang van het corona seizoen naar het nieuwe schietseizoen 2020/2021. Vanaf donderdag 24 september kunt u bij ons terecht voor uw deelname. Daarbij vragen we iedereen die deel wil nemen om zich vooraf via deze website in te schrijven.

Klik hier om in te schrijven

In dit boekje vindt u alle informatie rondom deze wedstrijd, mocht u nog vragen hebben schroom niet om ons te e-mailen via: wedstrijden@brabantschietsport.nl

Om een nieuw begin in te luiden voor onze mooie sport in deze moeilijke tijd hebben we de phoenix als thema genomen. De schutter met het grootste verschil tussen zijn laagste en zijn hoogste schot wint een prachtig beeldje van een phoenix, de vogel die herrijst uit zijn eigen as. Er is een beeldje voor junioren en een voor senioren.

LET OP
Bij brabant schietsport hebben we de corona maatregelen ingevoerd zoals de KNSA die heeft voorgesteld. Voordat u deelneemt aan de wedstrijd vragen we u dringend via deze pagina kennis te nemen van die maatregelen.

Tot ziens in september,

Groeten.

Sv Brabant Schietsport

Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Districtskampioenschappen Noord-Brabant/Zeeland voor Luchtgeweer en Luchtpistool.

Als juryleden zullen optreden:

 • Arjen van Aalderen, DTC Luchtgeweer
 • Mirjam van den Nieuwenhuijzen, Wedstrijdleider

Het adres van onze baan is: Zwarte Molenweg 13, 5388 EE Nistelrode

De organisatie DK is tijdens wedstrijdtijden bereikbaar op:

 • 06-12665502
 • 06-54744949

Buiten de wedstrijdtijden kunt u voor vragen altijd met ons contact opnemen.

Informatie voor de schutters

 • Schutters dienen zich 30 minuten voor aanvang van hun serie te melden bij het inschrijfbureau.
 • U kunt alleen deelnemen op vertoon van een geldige schietlicentie.
 • Schutters die opgelegd schieten, dienen hun eigen steun mee te brengen.
 • De baliehoogte van onze schietbanen is 90 cm.
 • De schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen. Voorafgaand aan de starttijd van iedere serie, krijgen de schutters 15 minuten gelegenheid om hun schietpunt in te richten. Voor elke wedstrijdserie wordt door de baancommandant het startsein gegeven.
 • Na afloop van iedere serie ontvangt de schutter zo spoedig mogelijk een voorlopige uitslag van de door hem geschoten serie.
 • De algehele definitieve uitslagen, gecontroleerd door de DTC’s, wordt binnen twee weken na afloop van de DK aan de verenigingen, Bondsbureau en Klasseringsbureaus toegezonden.
 • De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop van het DK gepubliceerd op de website van district 4
 • Gedurende de wedstrijd zullen de uitslagen gepubliceerd worden op de website www.brabantschietsport.nl
 • De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van eigendommen van deelnemers of bezoekers.

Wedstrijdregels

Verenigingsbesturen dienen er zorg voor te dragen, dat iedere schutter op de hoogte is van de wedstrijdregels.

De districtskampioenschappen worden geschoten overeenkomstig de internationale ISSF-bepalingen. Daar waar de ISSF-bepalingen niet in voorzien geldt het Schiet- en Wedstrijdreglement KNSA. Voor gevallen waarin geen van deze reglementen voorzien, wordt beslist door de jury. Voorafgaand aan de wedstrijd zal wapen- en kledingcontrole plaatsvinden. Bij de controle dient u uw perslucht- of Co2 cilinder los van het wapen aan te bieden. (Let op de verloopdatum van uw cilinder)

Er wordt geschoten volgens volgende klassen:

Schutters zonder klassering (staan dus niet in klasseringboek) komen binnen hun categorie uit in de Hoofdklasse (HH, DH of VH).

Voor de categorie-indeling is bepalend de leeftijd die de schutter bereikt in het schietseizoen 2019 dat loopt van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.

Schutters met een licentienummer hoger dan 195048 komen binnen hun categorie uit in de laagste klasse.

LUCHTGEWEER :

LG staand individueel:


klasseschotentijd
HerenHH-HA-HB60105 min.
DamesDH-DA60105 min.
VeteranenVH-VA4075 min.
Junioren-A HerenJAH60105 min.
Junioren-A DamesJAD60105 min.
Junioren-B HerenJBH4075 min.
Junioren-B DamesJBD4075 min.
Junioren-CJC4075 min.
Tijd is inclusief de 15 minuten proefschieten. Wedstrijdtijd voor 60 schoten is 75 minuten en voor 40 schoten 60 minuten.

LG opgelegd individueel:


klasseschotentijd
VeteranenVH-VA-VB-VC4075 min.
Junioren-CJC4075 min.
Junioren-DJD4075 min.
Senioren (Optioneel)S4075 min.
Tijd is inclusief de 15 minuten proefschieten. Wedstrijdtijd voor 60 schoten is 75 minuten en voor 40 schoten 60 minuten.

LG gehandicapte schutter staand:

 klasseschotentijd
Heren + Junioren-A HerenSH160105 min.
Dames + Junioren B-C + VeteranenSH14075 min.
Heren + Junioren-A Heren SH260105 min.
Dames + Junioren B-C + VeteranenSH24075  min.
HerenSH360105 min.
Dames + Junioren + VeteranenSH34075 min.
Tijd is inclusief de 15 minuten proefschieten. Wedstrijdtijd voor 60 schoten is 75 minuten en voor 40 schoten 60 minuten.

LG SH liggend:

 klasseschotentijd
Dames + Heren + Junioren + VeteranenSH1 + SH24075 min.
Dames + Junioren + VeteranenSH34090 min.

LUCHTPISTOOL :

LP staand individueel:


klasseschotentijd
HerenHH-HA-HB60105 min.
DamesDH-DA60105 min.
VeteranenVH-VA4075 min.
Junioren-A HerenJAH60105 min.
Junioren-A DamesJAD60105 min.
Junioren BJB4075 min.
Junioren CJC4075 min.
Tijd is inclusief de 15 minuten proefschieten. Wedstrijdtijd voor 60 schoten is 75 minuten en voor 40 schoten 60 minuten.

LP  opgelegd individueel:


klasseschotentijd
VeteranenV4075 min.
Veteranen ZittendVZ4075 min.
Junioren-CJC4075 min.
JuniorenJD4075 min.

LP SH:


klasseschotentijd
Heren P1SH160105 min
Dames P2SH14075 min.
Tijd is inclusief de 15 minuten proefschieten. Wedstrijdtijd voor 60 schoten is 75 minuten en voor 40 schoten 60 minuten.

De beschikbare tijd geldt voor een wedstrijd op kaarten, inclusief 15 minuten proefschieten vooraf. Schutters beginnen allen gelijktijdig aan de serie.

Voor teams geldt bovenstaande indeling.

Individuele schutters mogen in een team uitkomen dat hoger is geklasseerd dan hun eigen klassering is, mits zij het voorgeschreven aantal schoten doen. Een juniorenteam kan alleen bestaan uit junioren van dezelfde categorie.

Een team bestaat altijd uit 3 schutters en mag worden gewijzigd totdat de eerste schutter van het team zijn/haar eerste schot heeft gelost.

Eremetaal

De KNSA stelt medailles beschikbaar:

 • In alle klassen voor de plaatsen 1, 2 en 3, op basis van 1 medaille per 3 schutters.
 • Voor de plaatsen 1, 2 en 3 in alle categorieën.
 • Voor teams wordt dezelfde verdeelsleutel gehanteerd; er wordt per prijswinnend team één legmedaille verstrekt.

Tijden

Schutters reserveren een blok van 2 uur via onze site. De genoemde tijd is de aankomsttijd op onze vereniging. Dit blok is als volgt opgebouwd:

 • 30 minuten voor inschrijven, wapencontrole, omkleden en opbouwen van de baan
 • 15 minuten proefschieten
 • 60 minuten voor een wedstrijd van 40 schoten en 75 minuten voor een wedstrijd van 60 schoten.

Inschrijving

Voorafgaande inschrijving voor de wedstrijd is verplicht.

Inschrijving kan via onze website u hoort dan zo spoedig mogelijk van ons of dit mogelijk is. Op onze website vindt u (zo actueel mogelijk) welke series nog beschikbaar zijn.

Pas na het insturen van het inschrijfformulier met alle gegevens van de schutters én het betalen van het inschrijfgeld, is de reservering definitief.

De inschrijving sluit op 17-09-2020

Inschrijfgelden

·      Persoonlijk:  
 • Senioren € 8,50 per persoon
 • Junioren      € 4,50 per persoon
 • Teams:
  • Inbegrepen in persoonlijk inschrijfgeld

Betaling

De inschrijfgelden dienen vóór 17-09-2020 te zijn overgemaakt aan:

NL70 RABO 0137 1131 45 t.n.v. sv. Brabant Schietsport te Nistelrode

Eventueel kan het inschrijfgeld contant bij inschrijving voorafgaan aan de wedstrijd worden voldaan. Mocht u al betaald hebben voor de geplande wedstrijd in maart dan hoeft u natuurlijk niet nogmaals te betalen.

Bij betaling s.v.p. vermelden:

“Districtskampioenschappen” + verenigingscode, aantal senioren, aantal junioren.

Tenslotte

Per serie zijn 8 banen beschikbaar.

De aanvangstijd van de te boeken serie is het tijdstip van inschrijving.

Voor het blok van 18:30 begint het proefschieten dus om 19:00 en de wedstrijd om 19:15.