Districtskampioenschappen D4 2021/2022

Uitnodiging

Beste sportschutters,

Gelukkig mag ik jullie allemaal weer uitnodigen om deel te nemen aan een wedstrijd in onze prachtige sport. Nu de corona maatregelen voor het overgrote deel zijn opgeheven kunnen we de aankomende districtskampioenschappen weer op een “normale” manier organiseren. Terwijl de lente aanbreekt gaat de zon weer schijnen, niet alleen in de natuur, maar hopelijk ook in de schietsport. Daarmee keert ook onze onze passie voor de sport en het grote plezier tijdens de wedstrijden weer terug.

Van 4 tot en met 10 April aanstaande mogen we in Nistelrode deze wedstrijd organiseren en hopen iedereen daar ook weer te mogen begroeten. Via onze website kunt u een plaatsje reserveren om deel te nemen.

Ik verheug me erop iedereen weer te mogen begroeten en we gaan er alles aan doen om er een mooie wedstrijd van te maken.

Tot in April!

Arjen van Aalderen, voorzitter
ssv. Brabant Schietsport

Wedstrijd informatie

Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Districtskampioenschappen Limburg/Noord-Brabant/Zeeland voor Luchtgeweer en Luchtpistool.

Als juryleden zullen optreden:

  • Arjen van Aalderen, Hoofd Jury
  • Peter Severins, DTC Pistool
  • Mirjam van den Nieuwenhuijzen, Wedstrijdleider

Het adres van onze baan is: Zwarte Molenweg 13, 5388 EE Nistelrode

De organisatie DK is tijdens wedstrijdtijden bereikbaar op:

  • 06-12665502
  • 06-54744949

Buiten de wedstrijdtijden kunt u voor vragen altijd met ons contact opnemen via: wedstrijden@brabantschietsport.nl

Informatie voor de schutters

Wedstrijdregels

Verenigingsbesturen dienen er zorg voor te dragen, dat iedere schutter op de hoogte is van de wedstrijdregels.

De districtskampioenschappen worden geschoten overeenkomstig de internationale ISSF-bepalingen. Daar waar de ISSF-bepalingen niet in voorzien geldt het Schiet- en Wedstrijdreglement KNSA. Voor gevallen waarin geen van deze reglementen voorzien, wordt beslist door de jury. Voorafgaand aan de wedstrijd zal wapen- en kledingcontrole plaatsvinden. Bij de controle dient u uw perslucht- of Co2 cilinder los van het wapen aan te bieden. (Let op de verloopdatum van uw cilinder)

Er wordt geschoten volgens de volgende klassen:

Schutters zonder klassering (staan dus niet in klasseringboek) komen binnen hun categorie uit in de Hoofdklasse (HH, DH of VH).

Voor de categorie-indeling is bepalend de leeftijd die de schutter bereikt in het schietseizoen 2021-2022 dat loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Schutters met een licentienummer hoger dan 199838 komen binnen hun categorie uit in de laagste klasse.

LUCHTGEWEER :

LG staand individueel:


klasseschotentijd
HerenHH-HA-HB60105 min.
DamesDH-DA60105 min.
VeteranenVH-VA4075 min.
Junioren-A HerenJAH60105 min.
Junioren-A DamesJAD60105 min.
Junioren-B HerenJBH4075 min.
Junioren-B DamesJBD4075 min.
Junioren-CJC4075 min.

LG opgelegd individueel:


klasseschotentijd
VeteranenVH-VA-VB-VC4075 min.
Junioren-CJC4075 min.
Junioren-DJD4075 min.
Senioren (Optioneel)S4075 min.

LG gehandicapte schutter staand:

 klasseschotentijd
Heren + Junioren-A HerenSH160105 min.
Dames + Junioren B-C + VeteranenSH14075 min.
Heren + Junioren-A Heren SH260105 min.
Dames + Junioren B-C + VeteranenSH24075  min.
HerenSH360105 min.
Dames + Junioren + VeteranenSH34075 min.

LG SH liggend:

 klasseschotentijd
Dames + Heren + Junioren + VeteranenSH1 + SH24075 min.
Dames + Junioren + VeteranenSH34090 min.

LUCHTPISTOOL :

LP staand individueel:


klasseschotentijd
HerenHH-HA-HB60105 min.
DamesDH-DA60105 min.
VeteranenVH-VA4075 min.
Junioren-A HerenJAH60105 min.
Junioren-A DamesJAD60105 min.
Junioren BJB4075 min.
Junioren CJC4075 min.

LP  opgelegd individueel:


klasseschotentijd
VeteranenV4075 min.
Veteranen ZittendVZ4075 min.
Junioren-CJC4075 min.
JuniorenJD4075 min.

LP SH:


klasseschotentijd
Heren P1SH160105 min
Dames P2SH14075 min.

De beschikbare tijd geldt voor een wedstrijd op kaarten, inclusief 15 minuten proefschieten vooraf. Schutters beginnen allen gelijktijdig aan de serie.

Voor teams geldt bovenstaande indeling.

Individuele schutters mogen in een team uitkomen dat hoger is geklasseerd dan hun eigen klassering is, mits zij het voorgeschreven aantal schoten doen. Een juniorenteam kan alleen bestaan uit junioren van dezelfde categorie.

Een team bestaat altijd uit 3 schutters en mag worden gewijzigd totdat de eerste schutter van het team zijn/haar eerste schot heeft gelost.

Eremetaal

De KNSA stelt medailles beschikbaar:

Inschrijving

Vooraf inschrijven voor de wedstrijd is verplicht.

Inschrijving kan via de website www.brabantschietsport.nl spoedig. Op onze website vindt u (zo actueel mogelijk) welke series nog beschikbaar zijn. De reservering is pas definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt. Inschrijven Districtskampioenschappen LGO/LPO 4-10 April 2022

De inschrijving sluit op 01-04-2022

Inschrijfgelden

Persoonlijk: Senioren €8,50 en junioren € 4,50 per persoon

Inschrijven van teams is inbegrepen in persoonlijk inschrijfgeld

Betaling

De inschrijfgelden dienen vóór 01-04-2022 te zijn overgemaakt aan:

NL70 RABO 0137 1131 45 t.n.v. sv. Brabant Schietsport te Nistelrode

Bij betaling s.v.p. vermelden:

“Districtskampioenschappen” + verenigingscode, aantal senioren en het aantal junioren.

Programma

Voor inschrijven klik op deze link:
Inschrijven Districtskampioenschappen LGO/LPO 4-10 April 2022