Ranking wedstrijd LGO/LPO Seizoen 2020/2021

Uitnodiging

Beste sportschutters,

Gelukkig mag ik jullie allemaal weer uitnodigen om deel te nemen aan een wedstrijd in onze mooie sport. Omdat het dit jaar nog niet mogelijk is geweest om ranking wedstrijden te houden en het Nederlands Kampioenschap luchtgeweer / luchtpistool 2020/2021 in september wordt georganiseerd,  bieden we iedereen die dat wil een kans om zich te kwalificeren voor het NK opgelegd.

Op 4 en 5 september, aan het einde van de vakantie,  zullen we die wedstrijd LGO/LPO houden op onze baan in Nistelrode. We gaan er daarbij natuurlijk álles aan doen om er op een zo Corona veilig mogelijke wedstrijd van te maken, zowel in onze kantine als ook op de baan.

Kortom, alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd zijn aanwezig en voor schutters een prachtige kans om mee te dingen naar een plaats op het NK opgelegd. Junioren D en C, veteranen en senioren die opgelegd schieten verwelkomen we dan ook graag na de zomervakantie bij ons in Nistelrode.

Fijne vakantie en graag tot dan!

Arjen van Aalderen, voorzitter
ssv. Brabant Schietsport

Wedstrijd informatie

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen om deel te nemen aan de Ranking wedstrijd bij SV Brabant Schietsport luchtgeweer en luchtpistool opgelegd

Als juryleden zullen optreden:

 • Peter Severins,
 • Arjen van Aalderen,
 • Mirjam van den Nieuwenhuijzen

De schietbanen van onze vereniging zijn te vinden op:

Zwarte Molenweg 13

5388 EE Nistelrode

De organisatie van de ranking wedstrijd is tijdens wedstrijdtijden bereikbaar op:

 • 06-12665502

Buiten de wedstrijdtijden kunt u voor vragen altijd met ons contact opnemen.

Informatie voor de schutters

 • Schutters kunnen alleen deelnemen op vertoon van een geldige KNSA schietlicentie;
 • Schutters dienen hun eigen steun mee te brengen;
 • De baliehoogte van onze schietbanen is 90 cm;
 • Na afloop van iedere serie ontvangen de schutters zo spoedig mogelijk een voorlopige uitslag van de door hun geschoten series;
 • De algehele definitieve uitslagen, gecontroleerd door de DTC’s, worden binnen twee weken na afloop van de wedstrijd aan de schutters, het Bondsbureau en de Klasseringsbureaus toegezonden;
 • De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd gepubliceerd op de website van district 4 en Brabant Schietsport;
 • Gedurende de wedstrijd zullen de uitslagen gepubliceerd worden op de website www.brabantschietsport.nl;
 • De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van eigendommen van deelnemers of bezoekers;

Wedstrijdregels

De wedstrijd worden geschoten overeenkomstig de internationale ISSF-bepalingen. Daar waar de ISSF-bepalingen niet in voorzien geldt het Schiet- en Wedstrijdreglement KNSA. Voor gevallen waarin geen van deze reglementen voorzien, wordt beslist door de jury.

Er wordt geschoten in de volgende klasse

Schutters zonder klassering (staan dus niet in klasseringboek) komen binnen hun categorie uit in de Hoofdklasse (HH, DH of VH). Junioren worden ingedeeld op leeftijd, volgens het schema wat te vinden is op de website van de KNSA

Voor de categorie-indeling is bepalend de leeftijd die de schutter bereikt in het schietseizoen 2020/2021

LUCHTGEWEER

LG opgelegd individueel


klasseaantal schotenbeschikbare tijd
VeteranenVH-VA-VB-VC4075 min.
Junioren-CJC4075 min.
Junioren-DJD4075 min.
Senioren (Optioneel)S4075 min.

LUCHTPISTOOL

LP opgelegd individueel


klasseaantal schotenbeschikbare tijd
VeteranenV4075 min.
Veteranen ZittendVZ4075 min.
Junioren-CJC4075 min.
Junioren-DJD4075 min.

De beschikbare tijd geldt voor een wedstrijd op kaarten inclusief 15 minuten proefschieten vooraf.

Voor teams geldt bovenstaande indeling.

Individuele schutters mogen in een team uitkomen dat hoger is geklasseerd dan hun eigen klassering, mits zij het voorgeschreven aantal schoten doen. Een juniorenteam kan alleen bestaan uit juniorschutters van dezelfde categorie.

Een team bestaat altijd uit drie schutters en mag worden gewijzigd totdat de eerste schutter van het team zijn/haar eerste schot heeft gelost.

Inschrijving

Dit is mogelijk via de site www.brabantschietsport.nl. Hier zie je in welke series er plek is. Zijn er vragen stuur deze naar wedstrijden@brabantschietsport.nl je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Inschrijfgelden

·      Persoonlijk:
o   Senioren € 8,50 per persoon;
 • Junioren € 4,50 per persoon.
 • Teams:
  • Inbegrepen bij persoonlijk inschrijfgeld.

Programma

Per serie zijn negen banen beschikbaar.

Voor het programma en inschrijvingen klik hier.