Privacy verklaring

Privacyverklaring voor de Website van Brabant Schietsport

 

Dit is de privacyverklaring ten behoeve van ‘de Website’  van www.brabantschietsport.nl van de Schietsportvereniging Brabant Schietsport (hierna te noemen: ‘‘de Website’’).
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen ‘de Website’ bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 ‘de Website’ verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft voor een evenement, het lidmaatschap van de vereniging een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die ‘de Website’ aanbiedt;
b. een aankoop doet bij ‘de Website’;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van ‘de Website’;
d. een formulier invult voor enige Websitedienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met ‘de Website’ op te nemen.

1.2 ‘de Website’ verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. naam;
b. gebruikersnaam;
c. licentienummer;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. verenigingscode;
g. verenigingsnaam;
h. website gebruiker;
i. nieuwsbrief selectie wapengroepen.
j. Wedstrijdgegevens zoals data en uitslagen

1.3 ‘de Website’ kan deze gegevens gebruiken om:

a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens ‘de Website’;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. ‘de Website’ van het district te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van ‘de Website’ aan u in behandeling te nemen.
g. nieuwsbrieven te versturen waarvoor u zich aangemeld heeft.

1.4 ‘de vereniging’ verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. Alle gegevens die ook door “de website” worden verzameld (zie 1.3)
b. Adresgegevens waaronder huisadres, postcode, woonplaats
c. Contact gegevens waaronder mobiel telefoonnummer en eMail adres.
d. Wedstrijdgegevens zoals data en uitslagen
e. Geboortedatum en geboorteplaats
f. Alle gegevens noodzakelijk voor aanmelding bij- en communicatie met de KNSA.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 Contact opnemen

U kunt contact opnemen met de beheerder van ‘de Website’ via het algemene contactformulier  voor:

a. meer informatie over de wijze waarop ‘de Website’ persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die ‘de Website’ met betrekking tot u verwerkt;
d. afmelden voor de registratie op ‘de Website’ via het contactformulier;
e. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ‘de Website’.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 ‘de Website’ en de vereniging zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 ‘de Website’ en de vereniging zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 ‘de Website’ en de vereniging zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of ‘de Website’ daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.